برنج شیرودی تنظیم بازار سدن - 5 کیلوگرم

کیسه5کیلوگرم
±300گرم برنج شیرودی

برند : سدن

توضیحات کالا

مشخصات کالا