برنج هندی تنظیم بازار باسماتی 1121 - 10 کیلوگرم

185,000 تومان

کیسه10کیلوگرم
±300گرم برنج هندی

توضیحات کالا

مشخصات کالا