دنبه گوسفند

270,000 تومان

هرکیلوگرم

مشخصات کالا