راسته گوسفند منجمد تنظیم بازار سدن

190,000 تومان

گوشت راسته گوسفندی منجمد با استخوان
کیلویی 95000 تومان

نوع کالا :

توضیحات کالا

مشخصات کالا