ران و سینه مرغ بی پوست سدن - 1.800 گرم

ران و سینه مرغ بی پوست سدن - 1.800 گرم

برند : سدن

مشخصات کالا