سردست گوساله منجمد تنظیم بازار

گوشت سردست گوساله برزیلی منجمد بدون استخوان
کیلویی 95.000 تومان

برند : سدن

توضیحات کالا

مشخصات کالا