شکر فیما - یک کیلویی تنظیم بازار

شکر تنظیم بازار ، با کیفیت عالی
در بسته های یک کیلوگرمی

برند : فیما

توضیحات کالا

مشخصات کالا

وزنیک کیلوگرم
برندفیما
شکل ماده غذاییشکر سفید