شیر قهوه روزانه - 200 سی سی

شیر قهوه روزانه 0.2 لیتر
افزایش متابولیم و بهبود خستگی
تهیه شده از شیر کم چرب گاو

برند : روزانه

مشخصات کالا