شیر پرچرب روزانه - 200 سی سی

شیر پر چرب روزانه 0.2 لیتر
تهیه شده از شیر تازه گاو
حاوی 3 درصد چربی

برند : روزانه

مشخصات کالا