شیشلیک شاندیزی بره

599,000 تومان

هرکیلوگرم

مشخصات کالا