پنیر روزانه - 515 گرم

پنیر سفید تازه روزانه
در قالب 515 گرمی

برند : روزانه

مشخصات کالا