کالباس خانواده هلندی فیله

برند : کاله

مشخصات کالا